Plànol de situació

Buc de Llibres
Carrer de Sant Josep, 17. Mataró