Plànol de situació

Església de Sant Josep
carrer de Sant Josep, 7 08302 Mataró