Plànol de situació

Davant de l'Ajuntament
La Riera, 48 Mataró