Plànol de situació

MAC. Mataró Art Contemporani
C. de Sant Josep, 9 Mataró