Plànol de situació

Pati de Residència Sant Josep
Muralla de Sant Llorenç, 15