Plànol de situació

Avinguda d'Amèrica
Av. d'Amèrica. Mataró