Plànol de situació

Espai Saleta
La Riera, 110 Mataró