Plànol de situació

Cementiri dels Caputxins
Camí dels Caputxins, 48 08304